Riga United Ladies

v

27 / 05 / 2018 14:00

Riga United FC

v

06 / 06 / 2018 20:00

News

Riga United FC sends their football coaches to FC Bayern Munich

01 / 09 / 2017

Two coaches and club secretary will spend the whole week in the heart of Bavaria, visiting one of the best football clubs in the world!

 

Riga United FC sends their football coaches to FC Bayern Munich

 (LV) version below

After a year of extensive preparation between club secretary André Kliese and
FC Bayern Munich, the first two coaches will begin their shadowing in 
Germany on September the 2nd. Women’s and youth coach Arturs Zalitis alongside 
with player and youth coach Liga Patupa will follow the women’s football
teams and the WU17 intensively over the coming week on the new FC 
Bayern Campus. The weekly schedule will also include practical coach 
meetings so that they take a wide range of approaches and possibilities 
back to Riga for Latvian football. In terms of the club, club secretary 
André Kliese will exchange ideas thoroughly with the club secretary of 
FC Bayern Munich.

 

Liga Patupa was born in Aizkraukle and started playing football at 13 years 
old. She has been supporting different youth teams at Riga United FC 
since 2014 and has also been playing herself for the club in the women’s
team in the top league since then. Arturs Zalitis was born in Riga and 
began playing football at the age of 14 years; before that he was an 
individual athlete. Since joining the club in 2014, he has not only 
worked as a coach, but has also always promoted the development of the 
youth teams. André Kliese was born in Germany and came to Riga in 2014 
for personal reasons. He joined Riga United FC in 2015 and has been 
working as club secretary and corporate board member of the club since 
2016.

 

We would particularly like to thank our sponsors and partners ‘RadissonBLU
Latvia’, ‘Macron Technical Sportswear Latvia’ and ‘Yakuza Sushi & 
Asian Fusion’, who made this project possible.

--

Futbola klubs “Riga United” nosūta latviešu futbola trenerus uz futbola klubu Minhenes “Bayern”

 

Pēc gada garumā ilgušas intensīvas sagatavošanās starp vienības sekretāru Andrē Klīzi ( André Kliese)
un futbola klubu Minhenes “Bayern” 2. septembrī pirmie abi treneri 
apmeklēs Vāciju. Sieviešu un jaunās paaudzes treneris Artūrs Zālītis, kā
arī spēlētāja un jaunās paaudzes trenere Līga Patupa nākamās nedēļas 
laikā intensīvi piedalīsies sieviešu futbola komandu un WU17 treniņos 
futbola kluba “Bayern” jaunajā kompleksā. Lai idejas un iespējas 
Latvijas futbolam paņemtu līdzi uz Rīgu, nedēļas plānā ir paredzētas arī
intensīvas treneru tikšanās. Vienību līmenī intensīva pieredzes apmaiņa
notiks starp vienības sekretāru Andrē Klīzi un futbola kluba Minhenes 
“Bayern” vienības sekretāru.

 

Līga Patupa ir dzimusi Aizkrauklē, futbolu viņa sāka spēlēt 13 gadu vecumā. 
Kopš 2014. gada viņa trenē futbola kluba “Riga United” dažādas jaunās 
paaudzes komandas un kopš tā laika viņa pati spēlē vienības sieviešu 
komandā augstākajā līgā. Artūrs Zālītis ir dzimis Rīgā un futbolu sāka 
spēlēt tikai 14 gadu vecumā, līdz tam viņš nodarbojās ar individuālajiem
sporta veidiem. Kopš 2014. gadā viņš pievienojās vienībai, paralēli 
trenera darbam viņš vienmēr ir veicinājis arī jaunās paaudzes attīstību.
Andrē Klīze ir dzimis Vācijā un 2014. gadā personisku iemeslu dēļ viņš 
devās uz Rīgu. 2015. gadā viņš pievienojās futbola klubam “Riga United” 
un kopš 2016. gada strādā par vienības sekretāru un vienības valdes 
locekli.

 

Mēs sirsnīgi pateicamies mūsu sponsoriem un partneriem “RadissonBLU 
Latvia”, “Macron Technical Sportswear Latvia” un “Yakuza 
Sushi & Asian Fusion”, kuri īstenoja šo projektu.