Riga United Ladies

v

27 / 05 / 2018 14:00

Riga United FC

v

06 / 06 / 2018 20:00

Under-12 Team

riga united under 12

Riga United Under-12 team has grown from the original U9 team, created in 2013. Sadly many of the original players have left Latvia to live in other countries but the next Riga United under-12 generation is here and hungry to play football! At this age level, the emphasis is towards developing young players from mini-football towards 9 v 9 match psychology. We know our under-12 players are already 'in love with the game'; our priority is to ensure they stay in love with the world's greatest sport. The team's new coach is Miks Fogels, who took over in autumn 2015 and enjoyed a famous victory over FK Jelgava for United in December 2015. 

Riga United Under-12 komanda ir izaugusi no sākotnējās Under- 9 komandas, kuru izveidoja 2013. gadā. Diemžēl daudzi no sākotnējiem dalībniekiem, ir atstājuši Latviju dzīvot citās valstīs, bet nākamā Riga United Under-12 paaudze ir šeit un ir izsalkuši spēlēt futbolu! Šajā vecuma līmenī, uzsvars ir izveidot jaunajiem spēlētājiem 9 pret 9 futbola spēles psiholoģiju. Mēs zinām, ka mūsu Under-12 spēlētāji mīl futbola, tāpēc mūsu prioritāte ir nodrošināt, ka tie joprojām mīlēs pasaules lielāko sportu. Komandas jaunais treneris ir Miks Fogels, kurš vadību pārņēma 2015. gada rudenī un ir slavens ar uzvaru pār FK Jelgava United 2015. gada decembrī.

Coach Profile
Miks Fogels joined Riga United Academy in October 2015. Miks, who is a qualified coach, returned to his native Latvia after studying in England. Young, enthusiastic and energetic; Miks is a great addition to the Riga United coaching staff.

Miks Fogels pievienojās Riga United akadēmijai 2015.gada oktobrī. Miks, kurš ir kvalificēts treneris, atgriezās savā dzimtajā Latvijā pēc studijām Anglijā. Jauns, entuziastisks un enerģisks; Miks ir lielisks papildinājums Rīgas United treneru korpusam.

 

miks fogels riga united

Are you interested in your child joining Riga United under-10 team?
For more details: info@rigaunited.com; 2869 4224; 2208 4613

Vai jūs interesē, lai jūsu bērns pievienotos Riga United Under-12?

Sīkāka informācija: info@rigaunited.com; 2869 4224; 2208 4613